- Peltes trase, Zinātnes iela 11 (Sigulda) -

- Jūdažu trase (Jūdaži) - 

- Lorupes karjers, Egļupē - 

- Silciema karjers, Latvijas Valsts meži -